OOK GEEN LIMBURG PREUVE FESTIVAL IN MEERSSEN

Sinds vrijdag 6 mei 2016 circuleert in de media het bericht dat het Limburg Preuve Festival 2016 mogelijk zal plaatsvinden op het terrein van de Rothemermolen te Meerssen. De afzender van dit bericht is de heer René van Druenen.

Het bestuur van de stichting Limburg Preuve Festival hecht eraan te benadrukken dat het zich volledig distantieert van deze berichtgeving. Het heeft dit bericht via de media moeten vernemen en is hierover niet benaderd. De heer Van Druenen maakt geen deel uit van de stichting Limburg Preuve Festival en is evenmin betrokken bij de organisatie van het Festival. Het bestuur ondersteunt deze eenmansactie dan ook niet. Het bestuur vindt het hoogst kwalijk dat de heer Van Druenen, kennelijk voor eigen gewin, ‘aan de haal’ lijkt te willen gaan met een festival(format) waaraan hij part noch deel heeft.

Wij achten het – zoals eerder aangegeven – onmogelijk om op deze korte termijn een kwalitatief goed festival neer te zetten. Wij hebben er echter het volste vertrouwen in dat wij in 2017 weer een Limburg Preuve Festival met allure kunnen organiseren, met medewerking van alle partijen die op dit moment bij het festival betrokken zijn.

Uiteraard houden wij u tussentijds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.