OOK GEEN LIMBURG PREUVE FESTIVAL IN MEERSSEN

Sinds vrijdag 6 mei 2016 circuleert in de media het bericht dat het Limburg Preuve Festival 2016 mogelijk zal plaatsvinden op het terrein van de Rothemermolen te Meerssen. De afzender van dit bericht is de heer René van Druenen.

Het bestuur van de stichting Limburg Preuve Festival hecht eraan te benadrukken dat het zich volledig distantieert van deze berichtgeving. Het heeft dit bericht via de media moeten vernemen en is hierover niet benaderd. De heer Van Druenen maakt geen deel uit van de stichting Limburg Preuve Festival en is evenmin betrokken bij de organisatie van het Festival. Het bestuur ondersteunt deze eenmansactie dan ook niet. Het bestuur vindt het hoogst kwalijk dat de heer Van Druenen, kennelijk voor eigen gewin, ‘aan de haal’ lijkt te willen gaan met een festival(format) waaraan hij part noch deel heeft.

Wij achten het – zoals eerder aangegeven – onmogelijk om op deze korte termijn een kwalitatief goed festival neer te zetten. Wij hebben er echter het volste vertrouwen in dat wij in 2017 weer een Limburg Preuve Festival met allure kunnen organiseren, met medewerking van alle partijen die op dit moment bij het festival betrokken zijn.

Uiteraard houden wij u tussentijds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

GEEN LIMBURG PREUVE FESTIVAL 2016

Het bestuur van de stichting Limburg Preuve Festival wil u graag informeren over het volgende:

de afgelopen weken is de Buitenplaats Vaeshartelt regelmatig in het nieuws geweest, in verband met een mogelijke koerswijziging. Inmiddels is een aantal maatregelen genomen in de personele sfeer, waaronder het onverwachte ontslag van Marianne Winthagen en Frank Wormer.

Die maatregelen hebben grote consequenties voor het Limburg Preuve Festival. Het bestuur van de stichting Limburg Preuve Festival heeft op maandag 25 april 2016 een gesprek gehad met twee bestuursleden van stichting Buitenplaats Vaeshartelt en de directeur van Buitenplaats Vaeshartelt B.V. Op basis van de verkregen informatie hebben wij ons vervolgens intensief beraden over de continuering van het Festival op Buitenplaats Vaeshartelt.
De conclusie van dit beraad is dat het bestuur van stichting Limburg Preuve Festival onvoldoende mogelijkheden ziet om dit jaar een succesvolle editie van het Festival te organiseren.
Daaraan liggen de volgende redenen ten grondslag:

De vereiste condities voor het organiseren van het Limburg Preuve Festival in september 2016 zijn naar ons oordeel momenteel geheel afwezig.
Het Limburg Preuve Festival kenmerkt zich als een festival dat verbindingen zoekt met de omgeving in de ruime zin van het woord. Het is niet louter gericht op ‘preuve’ van wat de aarde aan mooie producten oplevert. Het zoekt verankering en kwaliteit, op alle fronten. Het Festival haakt aan bij actuele culturele activiteiten, betrekt omringende scholen erbij en schakelt lokale organisaties en verenigingen in. Daardoor is er een lokaal gedragen enthousiasme ontstaan dat ervoor heeft gezorgd dat het Festival in vijf jaar tijd is uitgegroeid tot een uniek en regionaal ingebed Festival, naadloos passend bij het park en de Buitenplaats.
Deze opzet is echter volledig gebaseerd op (en afhankelijk van) een zorgvuldig opgebouwd en voortdurend onderhouden netwerk van gelijkgestemden, voor een groot deel vrijwilligers. Wij constateren dat dit netwerk grote schade heeft opgelopen door de huidige ontwikkelingen.
Met het ontslag van Marianne Winthagen en Frank Wormer is het ‘hart’ van de Festivalorganisatie weggenomen. Het is een misvatting te denken dat zij onmiddellijk vervangbaar zijn. De uitvoering van het Festivalformat behelst namelijk veel meer dan het invullen van het organisatorische frame en het volgen van het draaiboek.

In de ontstane situatie van onrust en instabiliteit en mede gezien de korte voorbereidingstermijn die ons nog rest, ziet het bestuur van het Limburg Preuve Festival geen kans het noodzakelijk draagvlak te creëren dat vereist is voor het organiseren van het Festival op 4 september 2016.

Het bestuur van het Limburg Preuve Festival hoopt dat in 2017 een volgende editie van het Festival zal kunnen worden georganiseerd. Bij die beslissing zal de nieuwe koers van Buitenplaats Vaeshartelt een belangrijke rol spelen. Het Limburg Preuve Festival zal alleen op die locatie kunnen worden voortgezet indien zijn uitgangspunten kunnen worden gewaarborgd. Alleen dan ziet het bestuur mogelijkheden voor een verdere verankering van het Festival in het terroir van de Buitenplaats.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken ten zeerste; niet in het minst omdat een prachtig Festival dit jaar niet gecontinueerd wordt. Wij gaan echter ons uiterste best doen de editie van 2017 te waarborgen, op een wijze die past bij de doelstellingen die wij gezamenlijk omarmen.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

Bestuur Limburg Preuve Festival